vrtule

Státní organizace

Úvodní strana / Nabízíme pro / Státní organizace
 • PROJEKČNÍ ČINNOST
 • zajištění komplexní projekční činnosti
 • zpracování studií zastavovacích,architektonických,3D studí.
 • zpracování investičních záměrů a návrhů staveb včetně odhadu nákladů
 • zhotovení dokumentace stávajícího stavu - pasport stavby
 • zhotovení komplexní projektové dokumentace pro územní řízení
 • zhotovení komplexní dokumentace pro stavební povolení
 • zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zhotovení projektové dokumentace pro dotační programy (např.panel a zelená úsporám)
 • zhotovení projektové dokumentacepro umístění staveb a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů
 • zajištění posudků EIA,energetických auditů a energetických průkazů objektů
 • zajištění odborných posůdků a zaměření (geologické,hydrogeologické,geodetické) 
 • zajištění statických posudků
 • legalizace a projekty vodohospodářských staveb (studny,čistírny odpadních vod,vsakování a drenáže) 

 

 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
 • zajištění komplexní inženýrské činnosti
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • konzultační a odborná pomoc při dotačních programech
 • konzultační a poradenská činnost při koupi pozemku či nemovitosti z hlediska technických parametrů
 • zajištění posudků EIA,energetických auditů a energetických průkazů objektů
 • zajištění odborných posůdků a zaměření (geologické,hydrogeologické,geodetické)
 • zajištění autorských a technických dozorů na stavbě
Copyright SDP Litvínov.cz